Zwrot VAT w terminie 25 dni

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Ładosz Ewa
Data: 15-10-2012 r.

Płatnik podatku VAT dokonał dużego zakupu towarów handlowych. W deklaracji podatkowej VAT-7 różnica podatku naliczonego nad należnym wyniosła 9000 zł. Przedsiębiorca rozważa złożenie wniosku o zwrot tej kwoty w terminie 25 dni. Czy uregulowanie wszystkich płatności pozwoli na realizację zwrotu w przyspieszonym terminie?

Terminy zwrotu podatku VAT

Sporządzając deklarację rozliczeniową VAT-7 (VAT-7K) podatnik rozlicza podatek należny (podatek VAT od sprzedanych towarów, świadczonych usług) oraz podatek naliczony (podatek VAT od zakupionych towarów i usług). Jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od należnego podatnik może przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy lub wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy. Przedsiębiorca może zażądać całości wykazanej nadwyżki podatku , lub tylko jej części wskazując pozostałą kwotę do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W zależności od wystąpienia sprzedaży opodatkowanej, rodzaju dokonanych zakupów podatnikowi przysługują trzy terminy zwrotu :

 • 180 dni, jeżeli podatnik w okresie rozliczeniowym nie dokonywał czynności opodatkowanych (nie wystąpiła sprzedaż),
 • 60 dni - podstawowy termin zwrotu jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik dokonywał czynności opodatkowanych (wystąpiła sprzedaż),
 • 25 dni, jeżeli podatnikowi przysługuje zwrot w terminie 60 dni i złoży do urzędu skarbowego wniosek o zwrot w przyspieszonym terminie razem z deklaracją podatkową.

Wniosek o przyspieszenie terminu to za mało

Aby możliwe było dokonanie zwrotu w przyspieszonym terminie podatnik musi posiadać potwierdzenia dokonania zapłaty za:

 • faktury ujęte w deklaracji z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz 1447 ze zm.),
 • dokumenty celne, deklaracje importowe,
 • importu lub dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).

W omawianym przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli podatnik:

 • posiada potwierdzenie zapłaty za zakupione towary,
 • dokonał czynności opodatkowanych – wystąpiła sprzedaż w okresie za jaki składana jest deklaracja podatkowa.

Badanie zasadności zwrotu

Urząd skarbowy może dokonać weryfikacji zasadności zwrotu. Najczęściej są to czynności sprawdzające, np. wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień, przedstawienia faktur, rejestrów VAT, a w przypadku przyspieszonego terminu zwrotu podatków dowodów zapłaty za faktury.

Termin zwrotu podatku liczony jest od dnia złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji rozliczeniowej z wnioskiem o zwrot podatku, a w przypadku złożenia korekty deklaracji bieg terminu rozpoczyna się na nowo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)


Zobacz także:

Ładosz Ewa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Accreo

  ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31255 )
Array ( [docId] => 31255 )

Array ( [docId] => 31255 )