Czy twórca łatek i nakładek do programów narusza prawa autorskie

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 28-09-2012 r.

Czasami oprogramowaniu brakuje kilku funkcji a zakup nowego wiąże się zwykle z wydatkiem, dlatego w pierwszej kolejności na myśl przychodzą stworzone specjalne nakładki lub łatki, usprawniające korzystanie z oprogramowania. Instalacja jednej z nich nie rodzi żadnych pytań, jeśli stworzona została przez producenta oprogramowania. Co jednak w przypadku, gdy twórcami są sami użytkownicy programu?

To, że program komputerowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie ulega żadnej wątpliwości. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie stanowią inaczej, a ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Do twórcy programu należą wszystkie autorskie prawa majątkowe. W przypadku programów komputerowych przenoszenie autorskich praw majątkowych jest stosunkowo rzadkie. W praktyce spotyka się raczej różnego rodzaju licencje na korzystanie, wyznaczające jego granice dla legalnego użytkownika oprogramowania.

Ustawa wskazuje natomiast, iż tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych elementów w programie komputerowym stanowi uprawnienie dysponenta autorskich praw majątkowych, a zatem w generalnej większości przypadków twórcy. Tym samym tworzenie łatek i nakładek narusza prawa twórcy.

Należy też pamiętać, iż w stosunku do programów komputerowych ustawodawca w sposób bardziej restrykcyjny zarysował granicę prawa do opracowywania utworu. Nie tylko bowiem rozpowszechnianie, ale już samo stworzenie utworu zależnego, a zatem tłumaczenia, przeróbki czy adaptacji, wymaga zgody twórcy.

Innymi słowy korzystanie z usprawnień, tworzonych przez innych użytkowników, a nawet samodzielnie i wyłącznie na własny użytek przez nas samych, narusza autorskie prawa majątkowe twórcy lub dysponenta praw do programu.

 

Ustawa przewiduje jednak pewien wyjątek od zakazu modyfikacji kodu. Dotyczy on sytuacji, w której modyfikacja jest konieczna do prawidłowego działania programu komputerowego i została dokonana przez legalnego użytkownika. Nie można jednak łatek i nakładek usprawniających pracę traktować równorzędnie z modyfikacjami, bez których prawidłowe działanie programu nie byłoby w ogóle możliwe.

Na szczęście, jak zostało już wspomniane, twórcy udzielają szeregu różnych licencji na korzystanie z programu. Wiele z nich dopuszcza możliwość modyfikacji kodu źródłowego i dowolnego niekomercyjnego, a czasem nawet komercyjnego jego zwielokrotniania i modyfikacji. Wszystkie informacje na temat zgodności z prawem instalowania łatek i nakładek na posiadane programy komputerowe znaleźć zatem można w treści umowy licencyjnej, dołączonej do oprogramowania.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31553 )
Array ( [docId] => 31553 )