Czy twórca łatek i nakładek do programów narusza prawa autorskie

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 28-09-2012 r.

Czasami oprogramowaniu brakuje kilku funkcji a zakup nowego wiąże się zwykle z wydatkiem, dlatego w pierwszej kolejności na myśl przychodzą stworzone specjalne nakładki lub łatki, usprawniające korzystanie z oprogramowania. Instalacja jednej z nich nie rodzi żadnych pytań, jeśli stworzona została przez producenta oprogramowania. Co jednak w przypadku, gdy twórcami są sami użytkownicy programu?

To, że program komputerowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie ulega żadnej wątpliwości. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie stanowią inaczej, a ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Do twórcy programu należą wszystkie autorskie prawa majątkowe. W przypadku programów komputerowych przenoszenie autorskich praw majątkowych jest stosunkowo rzadkie. W praktyce spotyka się raczej różnego rodzaju licencje na korzystanie, wyznaczające jego granice dla legalnego użytkownika oprogramowania.

Ustawa wskazuje natomiast, iż tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych elementów w programie komputerowym stanowi uprawnienie dysponenta autorskich praw majątkowych, a zatem w generalnej większości przypadków twórcy. Tym samym tworzenie łatek i nakładek narusza prawa twórcy.

Należy też pamiętać, iż w stosunku do programów komputerowych ustawodawca w sposób bardziej restrykcyjny zarysował granicę prawa do opracowywania utworu. Nie tylko bowiem rozpowszechnianie, ale już samo stworzenie utworu zależnego, a zatem tłumaczenia, przeróbki czy adaptacji, wymaga zgody twórcy.

Innymi słowy korzystanie z usprawnień, tworzonych przez innych użytkowników, a nawet samodzielnie i wyłącznie na własny użytek przez nas samych, narusza autorskie prawa majątkowe twórcy lub dysponenta praw do programu.

 

Ustawa przewiduje jednak pewien wyjątek od zakazu modyfikacji kodu. Dotyczy on sytuacji, w której modyfikacja jest konieczna do prawidłowego działania programu komputerowego i została dokonana przez legalnego użytkownika. Nie można jednak łatek i nakładek usprawniających pracę traktować równorzędnie z modyfikacjami, bez których prawidłowe działanie programu nie byłoby w ogóle możliwe.

Na szczęście, jak zostało już wspomniane, twórcy udzielają szeregu różnych licencji na korzystanie z programu. Wiele z nich dopuszcza możliwość modyfikacji kodu źródłowego i dowolnego niekomercyjnego, a czasem nawet komercyjnego jego zwielokrotniania i modyfikacji. Wszystkie informacje na temat zgodności z prawem instalowania łatek i nakładek na posiadane programy komputerowe znaleźć zatem można w treści umowy licencyjnej, dołączonej do oprogramowania.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31553 )
Array ( [docId] => 31553 )

Array ( [docId] => 31553 )