Długość czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości

Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności. Zasiedzieć można nie tylko działkę gruntu, ale również lokal, użytkowanie wieczyste, służebność gruntową czy służebność przesyłu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 172 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) posiadacz samoistny nieruchomości nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez 20 lat, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

Posiadacz samoistny nieruchomości, który uzyskał posiadanie w złej wierze nabywa własność po upływie 30 lat. Jak zatem wynika z tego przepisu istotne jest czy posiadacz uzyskał posiadanie w złej czy w dobrej wierze. Chwilą, w której bada się złą lub dobrą wiarę jest chwila uzyskania posiadania. Dowiedzenie się przez posiadacza, że nie jest w dobrej wierze po uzyskaniu posiadania nie powoduje, że wydłuża mu się okres niezbędny do zasiedzenia.

Brak definicji dobrej lub złej wiary

 

Kodeks cywilny nie definiuje w żadnym z przepisów pojęcia dobrej lub złej wiary. Posługuje się jednak tymi terminami np. w art. 7 czy art. 231.

Brak definicji w przepisach prawa nie oznacza, że nie wiemy co oznaczają te pojęcia. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, dobra wiara to błędne ale usprawiedliwione przekonanie, że danej osobie przysługuje dane prawo podmiotowe. Zła wiara natomiast definiowana jest jako sytuacja, w której dana osoba wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinna wiedzieć, że dane prawo podmiotowe jej nie przysługuje.

Pod kątem zasiedzenia

Upraszczając - posiadaczem samoistnym w dobrej wierze jest osoba, która nie wie, że nie przysługuje mu własność nieruchomości. Posiadaczem w dobrej wierze będzie na przykład osoba, która nabyła własność nieruchomości od osoby posiadającej wadliwe lub odwołane pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 Posiadaczem samoistnym w złej wierze jest natomiast osoba, która wie, że nie jest właścicielem nieruchomości. Posiadaczami w złej wierze będą osoby, które nabyły nieruchomość na podstawie umowy zawartej w innej formie niż akt notarialny, a także osoby, które objęły w faktyczne władanie nieruchomość należącą do innej osoby bez żadnej umowy.

Długość posiadania

Przepisy faworyzują osoby pozostające w błędnej, usprawiedliwionej niewiedzy, które nabywają własność nieruchomości już po 20 latach posiadania jej jako posiadacze samoistni. Posiadacz samoistny w złej wierze uzyskuje prawo własności dopiero po 30 latach.

Wszystkie powyższe uwagi należy analogicznie stosować do zasiedzenia udziału w nieruchomości, służebności gruntowej, służebności przesyłu czy użytkowania wieczystego.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29369 )
Array ( [docId] => 29369 )