Taras jako część budynku

Autor: Kancelaria Prawna Griffin
Data: 08-06-2018 r.

Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane nie znajdziemy definicji legalnej tarasu. Do pojęcia „tarasu” odwołuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stwierdzić więc należy, że taras niewątpliwie stanowi część budynku.

Ponadto pojęcie „taras” często pojawia się w orzecznictwie sądów administracyjnych, w odniesieniu do poszczególnych stanów faktycznych.

Wskazać należy, że taras może przynależeć do poszczególnych lokali. W takim przypadku, prawo własności przysługujące właścicielom poszczególnych lokali obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele ci mają - wynikający z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali - obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28.03.2017 r., II OSK 1929/15).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych budynkach taras znajduje się na dachu. W takim przypadku powstaje pytanie, kto jest obowiązany do utrzymywania tarasu w odpowiednim stanie, przykładowo w sytuacji, gdy z tego tarasu korzysta tylko jeden właściciel lokalu znajdującego się w budynku.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach: „W sytuacji, gdy taras pełni jednocześnie rolę dachu budynku, można stwierdzić, że to jest jego podstawowa funkcja, a funkcja tarasu jest funkcją wtórną. W takiej sytuacji fakt korzystania z tarasu przez właściciela jednego lokalu nie zmienia jego podstawowej funkcji i roli jaką pełni tj. stropodachu. Stąd też występujące wady, uszkodzenia, czy zniszczenia tarasu mające wpływ nie tylko na lokal mieszkalny tego właściciela, który korzysta z tarasu, ale przede wszystkim na stropodach i znajdujący się pod nim inny lokal mieszkalny, winny być traktowane jako dotyczące elementu części wspólnej budynku” (wyrok z dnia 21.12.2016 r., II SA/Gl 839/16).

W związku z tym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymywanie takiego tarasu w należytym stanie będzie ogół właścicieli lokali, tj. wspólnota mieszkaniowa.

Kancelaria Prawna Griffin

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40920 )
Array ( [docId] => 40920 )