Komu przysługuje lokal socjalny

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-08-2012 r.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabrania eksmitowania ludzi „na bruk”. Osobom, którym nie przysługuje inny lokal, gmina powinna zapewnić lokal socjalny.

Orzekając w sprawie eksmisji sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których eksmisja dotyczy. Sąd musi z urzędu zbadać czy pozwanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Kto musi otrzymać lokal socjalny

Zgodnie z ustawą sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

  • kobiety w ciąży,
  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  • obłożnie chorych,
  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadającej status bezrobotnego,
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Osobom wymienionym wyżej nie przysługuje jednak lokal socjalny jeżeli posiadają prawo do korzystania z innego lokalu.

Eksmisja kilku osób

Jeżeli sąd orzeka o eksmisji kilku osób to gmina zobligowana jest do zapewnienia im jednego lokalu socjalnego. W takim wypadku nie trzeba dla każdej osoby z osobna wyznaczać lokalu socjalnego.

Eksmisja uciążliwych lokatorów

Orzekając eksmisję wobec uciążliwego lokatora sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

 

Wskazanie lokalu

Dostarczenie lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29400 )
Array ( [docId] => 29400 )