Dokumentacja potrzebna do wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Następuje ono z mocy prawa. Jednak aby nowy właściciel mógł w pełni rozporządzać nieruchomością, zasiedzenie musi być stwierdzone postanowieniem sądu. Do wniosku w sprawach o zasiedzenie nieruchomości należy dołączyć pewne dokumenty. W przypadku braku tych dokumentów, sąd zwróci wniesiony wniosek.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie mówią jednoznacznie jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości. Wspomina o tym regulamin wewnętrznego urzędowania sadów powszechnych w § 136.

Odpis z księgi wieczystej

Jeżeli dla nieruchomości urządzona i prowadzona jest księga wieczysta, to do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. W chwili obecnej większość ksiąg wieczystych jest już migrowana. Oznacza to, że jest prowadzona w systemie elektronicznym.

Odpis z księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym dostępny jest od ręki w każdym sądzie wieczystoksięgowym oraz w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Odpis z księgi wieczystej może być zwykły lub zupełny. Odpis zwykły kosztuje 30 zł, zupełny jest dwa razy droższy. W sprawach o zasiedzenie nieruchomości powinien natomiast w zupełności wystarczyć odpis zwykły.

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Jeżeli dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta, do wniosku o zasiedzenie należy dołączyć wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony dla celów wieczystoksięgowych. Wyrys taki można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Łącznie z wyrysem z mapy ewidencyjnej należy uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków. Taki wypis można uzyskać również w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Często wypis z ewidencji i wyrys z mapy umieszczane są na jednym dokumencie. Ważne jest aby dokumenty te były sporządzone dla celów wieczystoksięgowych.

Opłata od wniosku

W sprawach o zasiedzenie trzeba wnieść opłatę od wniosku w wysokości 2000 zł. Jest to opłata stała a jej wysokość nie zależy od wartości przedmiotu sprawy. Opłatę można uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu. Opłaty sądowej w tej wysokości nie można uiścić w znakach sądowych. Kwota uiszczana w znakach sądowych nie może być bowiem wyższa niż 1500 zł.

Brak dokumentów

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy wyżej wymienionych dokumentów do wniosku lub go nie opłaci, to sąd wezwie go do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wyznaczy na to termin 7-dniowy, liczony od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie dokumentów w tym terminie spowoduje zwrot wniosku.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29366 )
Array ( [docId] => 29366 )

Array ( [docId] => 29366 )