Dokumenty, które należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego

Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Wiele osób boi się wynajmować swoje mieszkania lokatorom. Powodem tego strachu jest restrykcyjna ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Aby wynająć mieszkanie i uniknąć reżimu przewidzianego tą ustawą należy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Do takiej umowy trzeba dołączyć koniecznie trzy dokumenty.

Zgodnie z definicja zawartą w ustawie, umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel będący osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, zawarta na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Poddanie się egzekucji przez najemcę

Pierwszym dokumentem, który trzeba dołączyć do umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Najemca zobowiązuje się w nim do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Wskazanie lokalu

Drugim dokumentem niezbędnym przy umowie najmu okazjonalnego lokalu jest wskazanie lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w wypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Oświadczenie takie składa najemca. Nie potrzebuje ono do swojej ważności żadnej specjalnej formy.

Oświadczenie właściciela lokalu

Trzecim niezbędnym dokumentem przy umowie najmu okazjonalnego jest oświadczenie właściciela lokalu do którego wyprowadzi się najemca w wypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

W tym oświadczeniu właściciel lokalu lub osoba posiadająca do niego tytuł prawny (np. współwłaściciel, najemca) wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim mieszkających w lokalu wskazanym w oświadczeniu najemcy. Zasadniczo dokument ten może mieć dowolną formę. Jednakże na żądanie wynajmującego składa się to oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczony.

Poświadczenie notarialne podpisu nie powoduje, że dokument ma formę aktu notarialnego. W takim poświadczeniu notariusz jedynie stwierdza, że dana osoba w jego obecności podpisała się pod dokumentem. Oświadczenie takie może złożyć również sam najemca o ile posiada inne mieszkanie lub dom. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia na przykład gdy osoba posiadająca mieszkanie w jednym mieście przyjeżdża do pracy do innego dnia.

Zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aby można było mówić o najmie okazjonalnym trzeba go zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Właściciel ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Matys Łukasz

Tagi: najem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29370 )
Array ( [docId] => 29370 )

Array ( [docId] => 29370 )