Dokumenty potrzebne do założenia księgi wieczystej

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-03-2012 r.

Dla każdej nieruchomości w Polsce powinna być prowadzona księga wieczysta. Na chwilę obecną istnieją jednak nieruchomości, dla których nie jest urządzona księga wieczysta. W interesie właścicieli jest ją założyć. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć szereg dokumentów. Należy również wniosek odpowiednio opłacić. Jeżeli właściciel nie dołączy dokumentów lub wniesie inną opłatę niż powinien, wtedy sąd odmówi założenia księgi.

Dokument własności

Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć dokument z którego wynika prawo własności. Najczęściej takimi dokumentami są akty własności ziemi. Są to decyzje administracyjne wydawane na podstawie tzw. ustawy uwłaszczeniowej. Były one wydawane głównie w latach 70. XX w.

Dokumentem, z którego wynika prawo własności może być również orzeczenie sądu. Takimi orzeczeniami będą w szczególności postanowienia o zasiedzeniu nieruchomości. Postanowienia takie wydaje sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że samo wydanie postanowienia o zasiedzeniu nie powoduje urządzenia księgi wieczystej.

Inne orzeczenia sądów, z których wynika prawo własności to postanowienie o dziale spadku, postanowienie o zniesieniu współwłasności. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest dokumentem stwierdzającym własność. Dokument taki stwierdza jedynie następstwo prawne. Dział spadku lub zniesienie współwłasności może nastąpić również w drodze czynności prawnej. Czynność taka do swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. W takim wypadku do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć odpis aktu notarialnego.

Wypis i wyrys

Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć również wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Dokumenty te muszą być przeznaczone do celów wieczystoksięgowych. Informuje o tym adnotacja na dokumencie, najczęściej w postaci pieczątki i podpisu pracownika. Wypis i wyrys można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Opłata

Każdy wniosek o założenie księgi wieczystej musi być odpowiednio opłacony. W takim wypadku opłata wynosi 210 zł. Samo założenie księgi kosztuje 60 zł, natomiast wpis prawa własności 150 zł. Opłaty takiej można dokonać znakami opłaty sądowej.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29371 )
Array ( [docId] => 29371 )