Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Użytkownik wieczysty to prawie właściciel. Właśnie – prawie. Sprawdź co zrobić, by stać się właścicielem gruntu, którego jesteś użytkownikiem wieczystym. Kto przekształca użytkowanie wieczyste w prawo własności, czy czynność ta podlega opłatom i czy można liczyć na zniżkę?

Użytkowanie wieczyste – prawie jak własność

Użytkownik wieczysty w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób.

Pomimo niewątpliwie szerokich uprawnień przysługujących użytkownikowi wieczystemu, zobowiązany jest on do uiszczania na rzecz właściciela nieruchomości opłaty z tytułu tego użytkowania.

Decyzja o przekształceniu

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje bądź starosta w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Co do zasady osoba na rzecz której następuje przekształcenie zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz dotychczasowego właściciela opłaty z tytułu tego przekształcenia. Wysokość tej opłaty ustalona jest w decyzji zezwalającej na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Raty i bonifikaty

Warto podkreślić, że możliwe jest rozłożenie spłaty na okres do 10 lat. Ponadto możliwe jest uzyskanie tzw. bonifikaty stanowiącej swoistą ulgę przy wymierzaniu powyższej opłaty. Uzyskanie bonifikaty możliwe jest m.in. na zarządzenie wojewody w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29377 )
Array ( [docId] => 29377 )