Jakie uprawnienia przyznaje działkowcom ustawa o ogrodach działkowych

Autor: Szczurek Piotr
Data: 16-07-2012 r.

Prawa i obowiązki działkowców określone zostały częściowo w ustawie o ogrodach działkowych, a częściowo w aktach wewnętrznych Polskiego Związku Działkowców. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż statut Związku obowiązuje tylko jego członków, a sam Związek nie może narzucać stosowania postanowień statutu osobom w nim nie zrzeszonym.

Zgodnie z ustawą, Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków. Bezpłatność dotyczy również braku opłat administracyjnych i skarbowych z tytułu użytkowania działki. Tym samym osoba nie będąca członkiem Polskiego Związku Działkowców w zasadzie nie może ubiegać się o przydzielenie działki, gdyż prawo to - według zapisów ustawowych - dotyczy wyłącznie członków Związku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć jednak, iż nieodpłatne korzystanie, o którym mowa w ustawie, jest zapisem częściowo fikcyjnym albowiem członkostwo w Polskim Związku Działkowców obliguje do uiszczania wpisowego, składek członkowskich, opłat na rzecz ogrodu, na przykład na rzecz prowadzonych inwestycji, opłat energetycznych i wodnych oraz innych opłat ustanowionych przez organy Polskiego Związku Działkowców. Oznacza to zatem, że regularne wnoszenie opłat pozostaje w sposób nierozerwalny związane z użytkowaniem działki chociaż odbywa się za pomocą innych tytułów.

Działkowiec ma zgodnie ze statutem prawo do korzystania z przydzielonej działki wyłącznie osobiście i w celach rekreacyjnych. Korzystanie nawet ze współmałżonkiem wymaga zgody Polskiego Związku Działkowców.

Akty wewnętrzne Związku nakładają na działkowców szereg obowiązków, w sposób bardzo szczegółowy regulując sposób korzystania z działki, w tym na przykład poprzez ustanowienie maksymalnej wysokości ogrodzenia czy też powierzchni altanki, sposób gospodarowania, zobowiązując do nieodpłatnej pracy na rzecz ogrodu pod groźbą nałożenia kar finansowych, a nawet nakładając zakaz oddania komukolwiek w odpłatne użytkowanie.

 

Obecny stan prawny, w związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny szeregu przepisów ustawy, nadających Polskiemu Związkowi Działkowców przywileje monopolistyczne, za niezgodne z Konstytucją, utrzyma się jeszcze przez okres maksymalnie osiemnastu miesięcy. Do tego czasu uchwalona ma zostać nowa ustawa, w sposób bardziej przejrzysty i konstytucyjny regulująca sprawy dotyczące ogródków działkowych.

Z dniem 11 lipca bieżącego roku deregulowany został art.10 ustawy, co uniemożliwi do czasu uchwalenia nowego aktu monopolistyczną działalność Polskiego Związku Działkowców na rzecz innych związków i stowarzyszeń, w których działalności statutowej znajdują się ogródki działkowe.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29388 )
Array ( [docId] => 29388 )