Nakłady na działkę w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Autor: Szczurek Piotr
Data: 16-07-2012 r.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca bieżącego roku, stwierdzającego niekonstytucyjność ponad dwudziestu spośród pięćdziesięciu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wielu działkowiczów obawia się, że działki zostaną im odebrane, a wieloletnia praca zniszczona.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż wyrok Trybunału dotyczy niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których wyłącznie uprawnionym do rozporządzania ogródkami działkowymi był Polski Związek Działkowców. Orzeczenie to nie wpływa w sposób bezpośredni na prawa i obowiązki działkowców.

Rozważając jednak przypadek likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego należy mieć na uwadze niejako odmienną sytuację działkowców na gruncie obowiązującej jeszcze przez okres do osiemnastu miesięcy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz po jej uchyleniu, w razie nieuchwalenia do tego czasu nowego aktu, regulującego likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w sposób szczególny.

Zgodnie z obowiązującą ustawą własnością działkowców są nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki. Tylko zatem co do wyżej wymienionych elementów działkowcom przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do zapewnienia nieruchomości zamiennej, nie mniejszej niż dotychczasowa, w miejscu odpowiednim dla potrzeb rodzinnego ogrodu działkowego oraz do założenia nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków, odpowiadających tym w likwidowanym ogrodzie działkowym. Podmiot ten jest również zobowiązany do wypłaty członkom Polskiego Związku Działkowców odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na działkach i stanowiące ich własność, w wysokości ustalonej na podstawie opinii rzeczoznawcy.

Jeżeli natomiast obowiązujące przepisy ustawy utracą moc zanim w życie wejdzie nowa ustawa, regulująca w sposób szczegółowy istnienie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych, umowa o użytkowanie lub umowa o użytkowanie wieczyste, zawarta na podstawie obowiązującej ustawy z Polskim Związkiem Działkowców, wygaśnie. Tym samym działki będą musiały być zwrócone ich właścicielom.

Kwestie nakładów regulują przepisy ogólne. Zgodnie z kodeksem cywilnym, po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania. Może on jednak dochodzić zwrotu nakładów na przedmiot użyczenia. Roszczenia takie należy zgłosić w terminie roku od dnia wygaśnięcia użytkowania.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29389 )
Array ( [docId] => 29389 )

Array ( [docId] => 29389 )