Sądowy zakaz zakłócania spokoju sąsiada

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Co zrobić, gdy sąsiad zbyt głośno słucha muzyki i nie przestrzega ciszy nocnej? Jednym ze sposobów przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom sąsiadów jest skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego.

Zakaz naruszania własności innej osoby

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaprzestanie naruszeń.

Hałas, pyły, zapachy to też naruszenie własności

Podstawą powyższych roszczeń może być zarówno bezpośrednia (immisje bezpośrednie) jak i pośrednia (immisje pośrednie) ingerencja w prawo własności. W przypadku uporczywego zakłócania spokoju, np. poprzez głośne słuchanie muzyki, mamy do czynienia z immisją pośrednią. Takie bowiem zachowanie godzi w sferę psychiczną sąsiadów.

Wniesienie sprawy do sądu

Jak temu zapobiec? W przypadku, gdy negatywne zachowania sąsiada zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, należy wystąpić do sądu z powództwem o zaniechanie naruszeń w postaci np. głośnego słuchania muzyki.

Należy pamiętać, że w procesie na powodzie będzie spoczywał ciężar wykazania, że jest on właścicielem sąsiedniej nieruchomości oraz, że zakłócanie spokoju miało rzeczywiście miejsce (zeznania świadków). Wówczas sąd wyrokiem orzeknie względem pozwanego sąsiada zakaz zakłócania spokoju w powyższy sposób.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29379 )
Array ( [docId] => 29379 )