Sprzedaż nieruchomości przez osobę nieuprawnioną

Autor: Matys Łukasz
Data: 18-05-2012 r.

Sprzedać nieruchomość może tylko jej właściciel. Inne osoby nie mogą zbyć czegoś co do nich nie należy. Wynika to z podstawowej zasady prawa cywilnego: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, którą tłumaczy się w następujący sposób: Nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada.

Nieujawniony w księdze

Właściciel nieruchomości powinien być wymieniony w księdze wieczystej. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się, że księgi wieczyste nie są aktualizowane. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy nowy właściciel nie ujawni swojego prawa w księdze wieczystej. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy spadkobiercy nie powiadomią sądu wieczystoksięgowego o nabyciu spadku. Podobnie będzie w wypadku gdy osoba nabywa własność nieruchomości a następnie w krótkim czasie ją sprzedaje. W takiej sytuacji sąd wieczystoksięgowy może nie zdążyć zaktualizować wpisów w księdze wieczystej.

Brak księgi

Jeszcze do chwili obecnej nie dla każdej nieruchomości prowadzi się księgę wieczystą. W takim wypadku trudno mówić o właścicielu wpisanym do księgi wieczystej, ponieważ księgi takiej nie ma. Brak księgi wieczystej nie oznacza, że działka taka nie ma właściciela. Własność nieruchomości można wykazać bowiem innymi dokumentami, np. aktem własności ziemi, postanowieniem sądu o zniesieniu współwłasności, postanowieniem sądu o dziale spadku.

Co ważne, prawo własności nie wynika z wpisu w ewidencji gruntów. Wpis w ewidencji gruntów nie jest tożsamy z wpisem w księdze wieczystej. Warto o tym pamiętać.

Pełnomocnik

Sprzedaży można dokonać również przez pełnomocnika. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Nie jest zatem stroną umowy. W takim wypadku pod umową sprzedaży podpisuje się osoba inna niż właściciel jednak działająca w jego imieniu. Ważne, żeby mocodawca był właścicielem nieruchomości.

Notariusz

Nad prawidłowością zawieranej umowy sprzedaży nieruchomości czuwa notariusz. Powinien on sprawdzić księgę wieczystą przed dokonaniem czynności notarialnej. W wypadku braku księgi wieczystej powinien zgromadzić dokumenty, z których wynika prawo własności. Gdy notariusz poweźmie wątpliwości co do własności nieruchomości, powinien odmówić sporządzenia aktu notarialnego. On bowiem jest gwarantem prawidłowości aktu.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29385 )
Array ( [docId] => 29385 )

Array ( [docId] => 29385 )