Sprzedaż nieruchomości przez osobę nieuprawnioną

Autor: Matys Łukasz
Data: 18-05-2012 r.

Sprzedać nieruchomość może tylko jej właściciel. Inne osoby nie mogą zbyć czegoś co do nich nie należy. Wynika to z podstawowej zasady prawa cywilnego: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, którą tłumaczy się w następujący sposób: Nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada.

Nieujawniony w księdze

Właściciel nieruchomości powinien być wymieniony w księdze wieczystej. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się, że księgi wieczyste nie są aktualizowane. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy nowy właściciel nie ujawni swojego prawa w księdze wieczystej. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy spadkobiercy nie powiadomią sądu wieczystoksięgowego o nabyciu spadku. Podobnie będzie w wypadku gdy osoba nabywa własność nieruchomości a następnie w krótkim czasie ją sprzedaje. W takiej sytuacji sąd wieczystoksięgowy może nie zdążyć zaktualizować wpisów w księdze wieczystej.

Brak księgi

Jeszcze do chwili obecnej nie dla każdej nieruchomości prowadzi się księgę wieczystą. W takim wypadku trudno mówić o właścicielu wpisanym do księgi wieczystej, ponieważ księgi takiej nie ma. Brak księgi wieczystej nie oznacza, że działka taka nie ma właściciela. Własność nieruchomości można wykazać bowiem innymi dokumentami, np. aktem własności ziemi, postanowieniem sądu o zniesieniu współwłasności, postanowieniem sądu o dziale spadku.

Co ważne, prawo własności nie wynika z wpisu w ewidencji gruntów. Wpis w ewidencji gruntów nie jest tożsamy z wpisem w księdze wieczystej. Warto o tym pamiętać.

Pełnomocnik

Sprzedaży można dokonać również przez pełnomocnika. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Nie jest zatem stroną umowy. W takim wypadku pod umową sprzedaży podpisuje się osoba inna niż właściciel jednak działająca w jego imieniu. Ważne, żeby mocodawca był właścicielem nieruchomości.

Notariusz

Nad prawidłowością zawieranej umowy sprzedaży nieruchomości czuwa notariusz. Powinien on sprawdzić księgę wieczystą przed dokonaniem czynności notarialnej. W wypadku braku księgi wieczystej powinien zgromadzić dokumenty, z których wynika prawo własności. Gdy notariusz poweźmie wątpliwości co do własności nieruchomości, powinien odmówić sporządzenia aktu notarialnego. On bowiem jest gwarantem prawidłowości aktu.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29385 )
Array ( [docId] => 29385 )