Kiedy wynajmujący może wejść do lokalu

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-08-2012 r.

Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu. Na skutek zawarcia umowy najmu (lub podobnej umowy) traci on jednak prawo do korzystania i używania lokalu. Nie może on również w nim przebywać ani z niego korzystać. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy wynajmujący może wejść do lokalu, który komuś wynajął.

Procedurę wejścia do lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej ustawa).

Awarie

W wypadku awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia.

Może się jednak zdarzyć, że pomimo ciążącego na nim obowiązku najemca nie wpuści wynajmującego do lokalu. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia na przykład gdy najemca będzie przebywał w szpitalu czy na urlopie.

W takich sytuacjach ustawa przewiduje jednak procedurę zgodnie, z którą właściciel może wejść do lokalu.

Tylko z Policją

Procedurę taką reguluje art. 10 ww. ustawy. Zgodnie z nim jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Protokół

Jeżeli natomiast otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora. Z otwarcia i zabezpieczenia lokalu właściciel sporządza protokół.

Ustawa nie podaje co powinno znaleźć się w takim protokole. Jednak przyjmuje się, że powinien on zawierać datę i godzinę otwarcia lokalu, spis znajdujących się w lokalu przedmiotów oraz ich stan. Warto, aby przy tych czynnościach byli obecni świadkowie. Protokół może zawierać ich podpisy.

Podsumowanie

Ustawa przewiduje jeszcze inne sytuacje w których najemca musi udostępnić lokal wynajmującemu. Jednakże z brzmienia art. 10 ustawy wynika, że w takich wypadkach właściciel nie może samodzielnie wejść do lokalu. Musi on uzgodnić termin z najemcą i wtedy może wejść do lokalu.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29399 )
Array ( [docId] => 29399 )