Wygaśnięcie lub zniesienie służebności drogi koniecznej

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Raz ustanowiona droga konieczna nie musi w nieskończoność obciążać nieruchomości. Mogą zajść zarówno przesłanki, które z mocy ustawy powodują jej wygaśnięcie, jak także możliwe jest zniesienie tej służebności za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na drodze sądowej lub za porozumieniem.

Wygaśnięcie służebności drogi koniecznej – bez udziału sądu

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Jeżeli zaś treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, powyższa zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. W związku z tym jeżeli uprawniony z tytułu służebności drogi koniecznej nie wykonuje jej przez lat dziesięć służebność ta wygaśnie. Wówczas właściciel nieruchomości obciążonej nie jest ograniczony treścią służebności, która już nie istnieje i może m.in. w sposób swobodny zagrodzić swoją działkę. Nie jest do tego potrzebne uzyskania wyroku sądowego.

Zniesienie służebności drogi koniecznej za wynagrodzeniem

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. W takim przypadku możliwe jest zniesienie służebności w sposób pozasądowy (oświadczenie woli właściciela nieruchomości władnącej o zrzeczeniu się służebności lub umowa pomiędzy stronami) lub na drodze sądowej. Wówczas wyrok sądowy ma charakter konstytutywny.

Zniesienie służebności drogi koniecznej bez wynagrodzenia

Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. W przypadku procesu sądowego niezbędne będzie wykazanie zaistnienia powyższych przesłanek. Wyrok zaś będzie miał charakter konstytutywny.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29375 )
Array ( [docId] => 29375 )

Array ( [docId] => 29375 )