Zasiedzenie nieruchomości nabytej na podstawie nieformalnej umowy

Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Umowa sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa w innej formie, np. zwykłej pisemnej, jest nieważna i nie powoduje przejścia prawa własności. Aby nabyć własność takiej nieruchomości trzeba ją zasiedzieć.

Obecnie coraz rzadziej dochodzi do nieformalnego obrotu nieruchomościami, tj. do sprzedawania nieruchomości z pominięciem umów w formie aktu notarialnego.

Dobra i zła wiara

Okres posiadania nieruchomości niezbędny do zasiedzenia, zależy od tego czy posiadacz samoistny nabył nieruchomość w dobrej czy złej wierze. Kodeks cywilny nie definiuje pojęć dobra i zła wiara. Jednak w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że w dobrej wierze jest posiadacz, który nie wie, że nie przysługuje mu własność nieruchomości. Każdy inny posiadacz jest posiadaczem w złej wierze. Posiadacz w złej wierze wie, że nie przysługuje mu prawo własności nieruchomości. Niezależnie od tego czy posiadacz samoistny jest w dobrej czy złej wierze może nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie. Dobra lub zła wiara ma jedynie wpływ na długość okresu posiadania niezbędnego do zasiedzenia.

Czas zasiedzenia

Okres zasiedzenia przy dobrej wierze wynosi 20 lat, natomiast posiadacz samoistny, który uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze nabywa jej własność po 30 latach. Jak zatem widać, ustalenie tego czy posiadacz jest w dobrej czy złej wierze jest bardzo istotne.

Sytuacja nieformalnego nabywcy

Przyjmuje się, że „nabywca” nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego jest posiadaczem w złej wierze. Taka konstatacja wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 108/91) wydanej 6 grudnia 1991 r. Zgodnie z tezą orzeczenia, osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności, zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze. Taki posiadacz samoistny będzie musiał zatem poczekać aż 30 lat zanim nabędzie własność nieruchomości w drodze zasiedzenia.

zasiedzenie nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29365 )
Array ( [docId] => 29365 )