Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Prawo przewiduje możliwość zasiedzenia nieruchomości po 20 lub 30 latach jej posiadania. Czy jednak zawsze faktyczne korzystanie z nieruchomości przez ten okres da prawo do jej zasiedzenia? Sprawdź, czy dzierżawca może złożyć wniosek o zasiedzenie.

Dzierżawca - posiadacz zależny

Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest rozróżnienie istoty posiadania samoistnego od posiadania zależnego. Posiadaczem samoistnym jest ten kto włada rzeczą jak właściciel, zaś posiadaczem zależnym jest ten kto posiada prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. W związku z tym dzierżawca nieruchomości jest posiadaczem zależnym.

Uzyskanie prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Wówczas do zasiedzenia niezbędny jest upływ trzydziestu lat. W sytuacji, gdy posiadaczem nieruchomości jest m.in. dzierżawca, najemca, zastawnik lub użytkownik nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie jest niemożliwe. Są oni bowiem posiadaczami zależnymi.

W przypadku powyższych osób termin zasiedzenia rozpocznie bieg dopiero wówczas, gdy umowa łącząca posiadacza zależnego z właścicielem (najem, dzierżawa, użytkowanie, zastaw) wygaśnie lub zostanie rozwiązana, pomimo tego najemca, dzierżawca lub użytkownik nadal będą władać nieruchomością, lecz już bez tytułu prawnego. zasiedzenie nieruchomości

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29376 )
Array ( [docId] => 29376 )