Jak uniknąć niedozwolonych klauzul umownych

Autor: Borkowska Olga
Data: 11-04-2012 r.

Konsumenci przy zawieraniu umów szczególnie z dużymi przedsiębiorcami bardzo często nie mają wpływu na treść proponowanej im umowy, dlatego też bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem. Celem ochrony konsumentów przepisy przewidują katalog niedozwolonych klauzul umownych, które nie powinny zostać zawarte w umowach zawieranych z konsumentami.

Z wyżej wymienionej ochrony mogą skorzystać konsumenci tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej np. zawierają umowę, niezwiązanej z działalności gospodarczą lub zawodową danej osoby.

Niedozwolone klauzule umowne to wszelkie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, które nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu.

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli umowa zawiera niezadowolone klauzule umowne nie wiąże one konsumenta, a strony są związane umową w pozostałym zakresie.

Do niedozwolonych klauzul umownych należą między innymi postanowienia umowy, które:

  • uprawniają drugą stronę do jednostronnej zmiany umowy,
  • nakładają jedynie na konsumenta obowiązek zapłaty określonej kwoty w przypadku rezygnacji z zawarcia czy wykonania umowy,
  • uzależniają zwarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
  • nie dają konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, a pozwalają na to kontrahentowi,
  • wyłączają jurysdykcję polskich sądów.

Wymienione powyżej to tylko przykładowe klauzule. Katalog niedozwolonych klauzul jest katalogiem otwartym i stale się powiększa. W przypadku nabrania wątpliwości co do charakteru konkretnego postanowienia umowy należy zajrzeć do Kodeksu cywilnego, który zawiera katalog niedozwolonych klauzul umownych i w razie zbieżności z postanowieniami umowy zaoferowanej nam do podpisu należy poinformować o tym swojego kontrahenta.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29406 )
Array ( [docId] => 29406 )