Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie z biurem podróży

Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-07-2012 r.

Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest zobowiązany do wskazania w katalogach w sposób dokładny i zrozumiały wielu istotnych informacji: trasę przejazdu, miejsce pobytu i cenę lub też sposób jej wyliczenia, informacje dotyczące środka transportu, położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ilości i rodzaju posiłków, programu zwiedzania i atrakcji turystycznych.

Organizator ma również obowiązek wskazania kwoty zaliczki oraz terminu jej zapłaty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jeśli kwota ta jest większa niż 10% całkowitej ceny, organizator ma obowiązek wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekazać pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, lub pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z umowy ubezpieczenia.

Informacje te mogą okazać się bardzo przydatne w razie ewentualnych kłopotów finansowych organizatora w trakcie pobytu turysty za granicą. Ponadto broszura lub folder reklamowy powinny zawierać ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Umowa o świadczenie usług turystycznych musi być zawarta w formie pisemnej i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w broszurze lub folderze reklamowym, nazwę organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej, a także imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała. Umowa powinna wskazywać również sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą, wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Należy pamiętać, iż jeśli w umowie nie wskazano wprost elementów, które zostały zmienione w stosunku do informacji zawartych w broszurze czy katalogu reklamowym, organizator nie może powoływać się na prawo do jednostronnej interpretacji zapisów umowy, ograniczając program zwiedzania lub standard i rodzaj miejsca zakwaterowania. Klient ma prawo żądać spełnienia świadczenia w sposób tożsamy z wskazanym w folderze reklamowym, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Jeżeli bowiem umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych stają się elementem tej umowy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29411 )
Array ( [docId] => 29411 )

Array ( [docId] => 29411 )