Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie z biurem podróży

Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-07-2012 r.

Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest zobowiązany do wskazania w katalogach w sposób dokładny i zrozumiały wielu istotnych informacji: trasę przejazdu, miejsce pobytu i cenę lub też sposób jej wyliczenia, informacje dotyczące środka transportu, położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ilości i rodzaju posiłków, programu zwiedzania i atrakcji turystycznych.

Organizator ma również obowiązek wskazania kwoty zaliczki oraz terminu jej zapłaty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jeśli kwota ta jest większa niż 10% całkowitej ceny, organizator ma obowiązek wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekazać pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, lub pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z umowy ubezpieczenia.

Informacje te mogą okazać się bardzo przydatne w razie ewentualnych kłopotów finansowych organizatora w trakcie pobytu turysty za granicą. Ponadto broszura lub folder reklamowy powinny zawierać ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Umowa o świadczenie usług turystycznych musi być zawarta w formie pisemnej i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w broszurze lub folderze reklamowym, nazwę organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej, a także imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała. Umowa powinna wskazywać również sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą, wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Należy pamiętać, iż jeśli w umowie nie wskazano wprost elementów, które zostały zmienione w stosunku do informacji zawartych w broszurze czy katalogu reklamowym, organizator nie może powoływać się na prawo do jednostronnej interpretacji zapisów umowy, ograniczając program zwiedzania lub standard i rodzaj miejsca zakwaterowania. Klient ma prawo żądać spełnienia świadczenia w sposób tożsamy z wskazanym w folderze reklamowym, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Jeżeli bowiem umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych stają się elementem tej umowy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29411 )
Array ( [docId] => 29411 )