Czy lekarz może sobie wystawić receptę

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 18-07-2012 r.

Lekarz, jak każda osoba, może zachorować. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie musi on udawać się do kolegi po fachu, żeby uzyskać środki lecznicze, gdyż każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty dla siebie.

Prawo lekarza do wystawienia recepty dla siebie, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Powołane rozporządzenie stanowi, że osoba uprawniona może wystawić receptę sobie oraz swojemu małżonkowi, zstępnym i wstępnym w linii prostej, a także rodzeństwu. Jednakże, recepty wystawiane dla osób najbliższych lub dla samego siebie, różnią się nieco od recept wystawianych osobom postronnym.

Otóż, w przypadku wystawienia recepty przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera posiadającego prawo wykonywania zawodu (który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa), osobom, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w części recepty przeznaczonej na dane dotyczące pacjenta, musi znaleźć się dodatkowa adnotacja: „pro auctore” („na korzyść autora”) lub „pro familiae” („na korzyść rodziny”).

Natomiast, gdy receptę wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, felczer ubezpieczenia zdrowotnego bądź lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, mogą wpisać adnotację: „pro auctore”, bądź „pro familiae”, ale nie jest to konieczne.

 

Recepta z dopiskiem „pro auctore”, nie musi zawierać w części dotyczącej danych pacjenta, tych elementów, które są zamieszczone na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31559 )
Array ( [docId] => 31559 )