Jak składać wnioski do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 07-09-2012 r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znacznie ułatwia i poprawia sytuację pacjentów, którzy padli ofiarą błędów lekarskich. Otóż, zgodnie z nowymi przepisami, pacjent może dochodzić odszkodowania za błędy medyczne zarówno przed sądem, jak i od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Postępowanie przed wojewódzką komisją lekarską ds. orzekania o zdarzeniach medycznych inicjuje wniosek pacjenta, który doznał uszczerbku. Z wnioskiem może wystąpić także przedstawiciel ustawowy poszkodowanego pacjenta oraz spadkobiercy - w przypadku śmierci pacjenta. Wniosek należy złożyć do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym pacjent się leczył.

Termin na złożenie wniosku

Na złożenie wniosku pacjent (oraz inne podmioty mogące wystąpić z wnioskiem) ma rok od dnia, w którym dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź od nastąpienia śmierci pacjenta. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Treść wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wniosek, poza danymi osobowymi pacjenta, powinien zawierać uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, które skutkowało zakażeniem, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia bądź śmiercią pacjenta, a także propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Do wniosku należy dołączyć także dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Od wniosku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200 zł.

 

Postępowanie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela. Wojewódzka komisja może także - w zakresie prowadzonego postępowania:

 • żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej,
 • przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital,
 • dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o jego braku, w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31563 )
Array ( [docId] => 31563 )

Array ( [docId] => 31563 )