Jakie świadczenia medyczne są finansowane ze środków publicznych

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 19-07-2012 r.

Celem świadczeń opieki zdrowotnej jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Osoby uprawnione mają prawo m.in. do podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenia stomatologicznego.

Świadczeniobiorcami, w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, są osoby:

 • objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Wskazane powyżej osoby są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem świadczeń opieki zdrowotnej jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń gwarantowanych z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
 • leczenia stomatologicznego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy,
 • ratownictwa medycznego,
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • programów zdrowotnych,
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych na receptę,
 • programów lekowych,
 • leków stosowanych w chemioterapii,

 • leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy, pod warunkiem, że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzanych z zagranicy, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31560 )
Array ( [docId] => 31560 )