Jak podważyć orzeczenie lekarza

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 18-07-2012 r.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż pacjenci (lub ich przedstawiciele ustawowi) mogą wnieść sprzeciw wobec opinii bądź orzeczenia lekarza, jeżeli owa opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów innych ustaw.

Sprzeciw należy wnieść do Komisji Lekarskiej, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Komisja działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sprzeciw należy uzasadnić. W uzasadnieniu musi też znaleźć się wskazanie przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, na które wpływ ma opinia bądź orzeczenie. Ważne jest, że jeżeli sprzeciw nie będzie zawierał uzasadnienia, bądź nie będzie wskazywał przepisów, które stanowią o prawach lub obowiązkach pacjenta, zostanie on zwrócony osobie, która go wniosła.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym została wydana opinia lub orzeczenie lekarza, której przedmiotem był stan zdrowia pacjenta.

Komisja Lekarska wydaje orzeczenie na skutek wniesionego sprzeciwu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Rozstrzygając w danej sprawie, Komisja opiera się na dokumentacji medycznej, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może przeprowadzić badanie pacjenta. Komisja wydaje orzeczenia bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu Komisji. Od rozstrzygnięcia wydanego przez Komisję nie przysługuje już żaden środek odwoławczy.

W skład Komisji wchodzi trzech lekarzy, którzy są powoływani przez Rzecznika Praw Pacjenta. Lekarz, który bierze udział w posiedzeniu Komisji, ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to ustala Rzecznik Praw Pacjenta.

Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu państwa, a ściślej mówiąc, z części, która pozostaje w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31558 )
Array ( [docId] => 31558 )

Array ( [docId] => 31558 )