Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 19-07-2012 r.

Jednym z świadczeń przysługujących ubezpieczonemu, w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jest świadczenie pielęgnacyjne bądź opiekuńcze w zakresie tzw. opieki długoterminowej. Takie uregulowanie daje ubezpieczonemu (świadczeniobiorcy) możliwość ubiegania się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź pielęgnacyjno-opiekuńczego ze względu na stan swojego zdrowia.

Aby uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczego, świadczeniobiorca musi wystąpić w tym zakresie z wnioskiem do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku należy dołączyć wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wyda skierowanie do zakładu opiekuńczego, jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych.

Gdy świadczeniobiorca uzyska skierowanie, składa je bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego. Należy pamiętać, że do skierowania konieczne jest dołączenie wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego. Ponadto, świadczeniobiorca zobowiązany jest dołączyć jeszcze dokumenty stwierdzające wysokość miesięcznie osiąganego przez niego dochodu.

Wyjątek, kiedy wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, stanowi sytuacja, gdy sąd opiekuńczy wydał orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. Wówczas, orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

Pobyt w zakładzie opiekuńczym jest odpłatny. Miesięczna opłata obejmuje koszty wyżywienia i zakwaterowania, i jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego na podstawie dokumentów określających wysokość dochodu świadczeniobiorcy.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31562 )
Array ( [docId] => 31562 )