Jakie praktyki naruszają prawa pacjenta

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 18-07-2012 r.

Pacjent ma m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do informacji, do poszanowania jego intymności. Wskazane, jak i inne, prawa pacjenta zostały uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W powołanej ustawie znajdziemy także regulację, która zabrania praktyk naruszających prawa pacjenta. O jakich praktykach mowa?

Otóż, przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

 • bezprawne zorganizowane działania, bądź zaniechania podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych (np. lekarze, pielęgniarki),
 • urządzenie akcji protestacyjnej lub strajku, które zostały uznane, prawomocnym orzeczeniem sądu, za zorganizowane wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wskazane powyżej praktyki zostaną uznane za naruszające zbiorowe prawa, gdy ich celem jest pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, a w szczególności, gdy podejmowane są w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Stroną postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów, jest każdy kto wnosi o wydanie decyzji we wskazanej powyżej sprawie lub osoba wobec której zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania takiej praktyki.

Organem właściwym do prowadzenia postępowań z zakresu spraw naruszających zbiorowe prawa pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta uzna daną praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, wówczas wydaje w tym przedmiocie decyzję, która określa powinność dalszego zachowania podmiotu, który naruszenia się dopuścił.

 

Postępowania o naruszenie zbiorowych praw pacjentów nie wszczyna się, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok.

Na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta służy skarga do sądu administracyjnego.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31557 )
Array ( [docId] => 31557 )

Array ( [docId] => 31557 )