Czy adopcja dziecka wiąże się ze zmianą jego aktu urodzenia

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 13-06-2012 r.

Akt urodzenia to dokument często wymagany do przedstawienia w urzędach i instytucjach, aby możliwe było zweryfikowanie podstawowych danych penitenta. Co jednak w przypadku, gdy dziecko nie jest wychowywane przez swych naturalnych rodziców? Nadal w jego akcie urodzenia będą figurować osoby, które nie sprawowały nad nim faktycznej opieki w okresie dzieciństwa i których możliwe, że nawet nie zna?

Obowiązek zmiany aktu urodzenia dziecka istnieje tylko w sytuacji, gdy miało miejsce tzw. przysposobienie całkowite. Wynika to z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, która obliguje do sporządzenia nowego aktu urodzenia, gdy rodzice naturalni wyrazili zgodę, przed sądem opiekuńczym, na adopcję swojego dziecka, ale nie wskazali osoby przysposabiającej. Wówczas w takim nowym akcie urodzenia jako rodziców wpisuje się przysposabiających.

Sporządzenie aktu urodzenia, we wskazanej powyżej sytuacji, następuje z urzędu, a więc nie wymaga się w tym względzie wniosku zainteresowanego, aby taką czynność zainicjować. Natomiast do dotychczasowego aktu urodzenia zostaje wpisana wzmianka o tym, że został sporządzony nowy akt urodzenia. Ten pierwotny akt urodzenia nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy zażąda tego sąd. Udostępnienie księgi stanu cywilnego w części dotyczącej pierwotnego aktu urodzenia może żądać przysposobiony, ale dopiero gdy osiągnie pełnoletniość.

W przypadku, gdy adoptowane dziecko ukończyło 13 lat, wówczas nowy akt urodzenia sporządza się na podstawie decyzji sądu, po wcześniejszym uzyskaniu w tym względzie zgody przysposobionego. Sporządzenie w tej sytuacji aktu urodzenia następuje na wniosek przysposabiającego lub przysposobionego.

 

Zmiana w akcie urodzenia polega na tym, że zostaje wpisane do niego nowe nazwisko przysposobionego, które otrzymał od przysposabiających oraz jego zmienione przez sąd imię lub imiona.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29462 )
Array ( [docId] => 29462 )