Jakie są możliwości rozwiązania przysposobienia

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 02-09-2012 r.

Skutki przysposobienia mogą ustać w wyniku rozwiązania stosunku przysposobienia. O rozwiązaniu orzeka sąd. Wnioskować o to może zarówno osoba przysposobiona (adoptowana), jak i przysposabiający. Sprawdź w jakich jeszcze przypadkach ustają skutki przysposobienia.

Skutki stosunku przysposobienia ustają również w przypadku późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego.

O rozwiązaniu stosunku przysposobienia stanowią art. 125-127 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia:

  • w przypadku gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka;
  • po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego (chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia, wówczas na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd);
  • w przypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.

 

Na skutek rozwiązania przysposobienia ustają prawa i obowiązki łączące przysposabiającego i przysposobionego (jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci), z pewnymi wyjątkami:

  • w przypadku sądowego rozwiązania przysposobienia sąd może utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne;
  • przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona (z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może jednak w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do swego pierwotnego nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia, na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion).


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29466 )
Array ( [docId] => 29466 )