Czy osoba samotna może adoptować dziecko

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Ustawodawca, regulując instytucję przysposobienia (a więc innymi słowy adopcji), zarówno w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, określił tylko ogólne warunki kandydatów do przysposobienia dziecka, jakie są uwzględniane podczas postępowania adopcyjnego.

Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące dane dotyczące osób chętnych do przysposobienia dziecka: imię i nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, warunki mieszkaniowe, źródła dochodu, dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Powyższe dane (poza zaświadczeniem o niekaralności), trafiają do ośrodka adopcyjnego po wypełnieniu przez kandydata kwestionariusza wywiadu adopcyjnego.

Dodatkowo, osoba, która stara się o adopcję, jest zobowiązana posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Obowiązek ten nie ciąży na kandydatach do przysposobienia spokrewnionych lub spowinowaconych z dzieckiem, lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą. Jednakże, zanim kandydat zostanie skierowany na wskazane powyżej szkolenie, dokonywana jest jego wstępna ocena w oparciu o: kwalifikacje osobiste, o których mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, motywację do podjęcia wychowania dziecka oraz wywiad adopcyjny.

Mając powyższe na względzie, z łatwością można zauważyć, że ustawodawca nie reguluje w odmienny sposób postępowania adopcyjnego w stosunku do małżeństwa i osoby samotnej, a więc mają one takie same prawo do starania się o przysposobienie dziecka. Niestety, praktyka pokazuje, że częściej pomyślnie proces adopcyjny udaje się przejść małżeństwu, niż osobie samotnej.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29465 )
Array ( [docId] => 29465 )