Jakie są rodzaje przysposobienia

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 02-09-2012 r.

Przysposobienie (powszechnie nazywane adopcją) to stosunek prawnorodzinny pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, w wyniku którego powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między rodzicami a dziećmi. Sprawdź jakie są rodzaje przysposobienia.

Warunki jakie musi spełnić osoba, która przysposabia

Przysposobić można tylko osobę małoletnią, mając na względzie jej dobro. Przy ustalaniu małoletności bierze się pod uwagę wiek dziecka w momencie składania wniosku o przysposobienie.

Osoba, która przysposabia dziecko musi:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać kwalifikacje osobiste, które uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego,
  • uzyskać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny (chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy),
  • być starsza od przysposabianego (przepisy nie precyzują jaka powinna być różnica wieku, wskazują tylko, że między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć „odpowiednia” różnica wieku).

Przysposobienie pełne

W jego wyniku przysposobiony staje się częścią rodziny przysposabiającego w pełnym tego słowa znaczeniu. A zatem ustaje dotychczasowa władza rodzicielska (dziecko całkowicie zrywa więzi z krewnymi).

W konsekwencji otrzymuje nazwisko przysposabiającego, nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego, a ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem biologicznych rodziców i krewnych, jak również prawa i obowiązki tych osób względem niego.

Uwaga!

Nie dotyczy to małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka.

Przysposobienie całkowite

To rodzaj przysposobienia pełnego z tą różnicą, że jest nierozwiązywalne. Mamy z nim do czynienia w przypadku wyrażenia przez biologicznych rodziców dziecka zgody przed sądem opiekuńczym na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego.

Przysposobienie niepełne

W tym przypadku powstaje stosunek tylko między przysposabiającym a przysposobionym. Rozciąga się on jednak na zstępnych (dzieci, wnuki itd.) przysposobionego. Ten rodzaj przysposobienia może zostać zmieniony na pełny.

Nie jest natomiast możliwe orzeczenie przysposobienia niepełnego, jeżeli rodzice przysposobionego wyrazili zgodę na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29467 )
Array ( [docId] => 29467 )