Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 14-06-2012 r.

Zarówno w przysposobieniu całkowitym, jak i niepełnym, faktyczną opiekę nad przysposobionym sprawuje przysposabiający, a kształt ich wzajemnych relacji, pod względem prawnym, wygląda tak samo. Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym są natomiast bardzo wyraźne w zakresie stosunków, które powstaną pomiędzy przysposobionym a członkami rodziny przysposabiającego.

Istotą przysposobienia całkowitego jest powstanie między przysposobionym a przysposabiającym takiego stosunku, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Oznacza to, że dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka sprawowana nad przysposobionym ustaje, i od tej pory sprawuje ją w całości przysposabiający.

Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Z faktu tego wynika zatem, że ustają prawa i obowiązki jakie przysposobiony miał wobec swoich krewnych oraz prawa i obowiązki krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się także na zstępnych przysposobionego, a więc przysposabiający będą dziadkami dzieci przysposobionego.

Natomiast przysposobienie niepełne charakteryzuje się tym, iż jego skutkiem jest powstanie stosunku tylko między przysposobionym a przysposabiającym. Przysposobiony nie zostaje w pełni włączony do rodziny przysposabiającego, a więc nie posiada praw ani nie ciąża na nim obowiązki w stosunku do krewnych przysposabiającego. Wyjątek stanowią jedynie zstępni przysposobionego, w stosunku do których przysposabiający będzie dziadkiem. Mając powyższe na względzie, zrozumiałe zatem jest, że przysposobiony nadal pozostaje członkiem swojej biologicznej rodziny i zachowuje z nią wszelkie więzy pokrewieństwa.

 

W polskim systemie prawnym zasadą jest przysposobienie pełne.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29464 )
Array ( [docId] => 29464 )