Co w małżeństwie nie jest wspólne

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 08-04-2012 r.

Jeśli małżonkowie przed ślubem nie uzgodnili inaczej (np. w intercyzie), to w trakcie małżeństwa istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa (każda rzecz jest wspólna). Czy jednak od momentu ślubu rzeczywiście zostajemy ograniczeni w tym co możemy posiadać i wszystko teraz, gdy należy do nas to także i do współmałżonka?

 

Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, gdyż zatroszczył się o to polski ustawodawca, który w kodeksie rodzinny i opiekuńczy wymienił przedmioty i prawa przysługujące tylko osobie, która je nabyła (zob. art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

A więc do majątku osobistego, nie objętego ustawową wspólnością majątkową, należą:

  • przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
  • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że wolą spadkodawcy lub darczyńcy było obdarowanie obojga małżonków,
  • prawa wynikające ze wspólności łącznej - chodzi tutaj o wszelkie prawa wynikające z bycia wspólnikiem spółki cywilnej,
  • przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie - są to prawa niemajątkowe, np. dobra osobiste,
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej,
  • przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  • przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznieKaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29482 )
Array ( [docId] => 29482 )