Jakie małżeńskie ustroje majątkowe przewiduje prawo

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 02-09-2012 r.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, chyba że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński postanowiły inaczej, podpisując umowę majątkową (intercyzę). Wówczas będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa. Zobacz, z jakimi jeszcze małżeńskimi ustrojami majątkowymi możemy mieć do czynienia.

Biorąc pod uwagę podstawę prawną, wyróżniamy trzy rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych:

  • ustawowy,
  • umowny,
  • przymusowy.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Trwa do chwili jego ustania lub do czasu zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Umowny ustrój majątkowy oparty jest natomiast na umowie zawartej pomiędzy małżonkami (lub osobami, które mają dopiero wstąpić w związek małżeński) - intercyzie.

Ustrój przymusowy powstaje w przypadku wystąpienia zdarzeń innych niż zawarcie małżeństwa (np. orzeczenie separacji, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, ubezwłasnowolnienie, czy zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej na mocy orzeczenia sądowego).

Ze względu na treść ustroju wyodrębnia się natomiast:

  • wspólność majątkową (wynikającą z ustawy lub z umowy) oraz
  • rozdzielność majątkową.

Wspólność majątkowa wynikająca z ustawy powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i trwa do chwili jego ustania.

Wspólność majątkowa wynikająca z umowy powstaje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy małżonkami lub osobami będącymi jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Może być ona zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Rozdzielność majątkowa powstaje na skutek zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego) lub wystąpienia następujących zdarzeń:

  • wydania wyroku sądowego (z ważnych powodów bowiem każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej),
  • ubezwłasnowolnienie (w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy),
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków (w przypadku umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy),
  • orzeczenie separacji (z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy; jednak na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej).


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29486 )
Array ( [docId] => 29486 )