Zgoda małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem

Data: 11-04-2012 r.

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, co oznacza, że oboje małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. W niektórych wypadkach małżonek może sprzeciwić się dokonaniu czynności, która przekracza zwykły zarząd tym majątkiem.

Każdy z małżonków może posiadać oraz korzystać z rzeczy należących do majątku wspólnego. Zasadą jest, że każdy z małżonków może zarządzać majątkiem wspólnym samodzielnie. Zarząd polega na wykonywaniu czynności, które należą do majątku wspólnego, chodzi tu też o czynności, które zmierzają do zachowania tego majątku.

Małżonek ma prawo sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym, którą chce dokonać drugi małżonek. Nie dotyczy to jednak czynności:

  • w bieżących sprawach życia codziennego lub
  • zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo
  • podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

Sprzeciw, o którym jest mowa wyżej odnosi skutek wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

W niektórych przypadkach, jak np. w przypadku nabycia lub sprzedaży nieruchomości lub w przypadku darowizny z majątku wspólnego (za wyjątkiem drobnych darowizn) do dokonania tych czynności potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. W takim przypadku ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona umowy może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Jeżeli do dokonania danej czynności związanej z majątkiem potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, a tej zgody nie ma czynność jest nieważna.

Aneta Mościcka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29484 )
Array ( [docId] => 29484 )