Czym zajmują się placówki wsparcia dziennego?

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 26-06-2012 r.

Rodzin borykających się z problemami wychowawczymi i materialnymi jest niestety bardzo wiele. Jedną z form pomocy dla rodzin właśnie z takimi problemami, jest placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez gminę.

Placówki wsparcia dziennego zajmują się opieką i wychowaniem dzieci, których rodziny przechodzą trudności. Celem działania placówek jest wsparcie rodziny dziecka. Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Za pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego nie uiszcza się opłaty. Pobyt ten jest dobrowolny, poza wyjątkowymi sytuacjami, w których dziecko do placówki skierował sąd.

Placówki mogą być prowadzone w formie:

  • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
  • specjalistycznej,
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Podział placówek wsparcia dziennego jest uzasadniony charakterem świadczonej przez nie pomocy. I tak, placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, ma na celu zapewnienie dziecku opieki i wychowania, pomocy w nauce, zorganizowania czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz zapewnienie rozwoju zainteresowań dziecka.

Placówka specjalistyczna zajmuje się organizacją zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych. Realizuje indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, a w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Oczywiście, istnieje możliwość prowadzenia placówki wsparcia dziennego w połączonych, wyżej wymienionych, formach.

Dzieci przebywające w palcówce znajdują się pod opieką wychowawcy, który w tym samym czasie może sprawować opiekę nad grupą nie przekraczającą 15 osób.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29488 )
Array ( [docId] => 29488 )