Prawa osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 03-07-2012 r.

Osoba ubezwłasnowolniona, mimo iż nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w ograniczonym zakresie, może dokonywać pewnych czynności procesowych w związku z postępowaniem, które zakończyło się jej ubezwłasnowolnieniem.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ubezwłasnowolniony może samodzielnie (a więc bez pośrednictwa doradcy tymczasowego lub kuratora, nawet jeżeli zostali ustanowieni) zaskarżać postanowienia w swojej sprawie. Przez owe postanowienia należy rozumieć wszystkie postanowienia, od których możliwe jest wniesienie środka odwoławczego.

Odwołanie jest możliwe w każdej sprawie dotyczącej ubezwłasnowolnienia, a więc także, gdy ma na celu uchylenie, bądź zmianę postanowienia orzekającego o ubezwłasnowolnieniu.

Ustawodawca, regulując postępowanie o ubezwłasnowolnienie, przewidział jeszcze jeden wyjątek na rzecz ubezwłasnowolnionego. Otóż, do środków odwoławczych wnoszonych przez osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie ma zastosowania przepis określający wymogi formalne apelacji. Oznacza to, że z apelacji wnoszonej przez osobę ubezwłasnowolnioną musi wprost wynikać niezadowolenie z orzeczenia, które jest jej przedmiotem, ale ponadto nie musi odpowiadać ona żadnym warunkom formalnym i nie zostanie z tego powodu odrzucona.

Doktryna przyjmuje, że odstąpienie od wymagań formalnych w stosunku do apelacji, dotyczy w takim samym zakresie zażaleń. Przytoczone uregulowanie nie odnosi się jednak do innych środków zaskarżenia, w szczególności do skargi kasacyjnej.

 

Apelacja zawsze podlega odrzuceniu, jeżeli nie zostanie wniesiona w ustawowym terminie. Należy pamiętać, że jeżeli za ubezwłasnowolnionego działa pełnomocnik, wówczas apelacja musi zostać sporządzona w przepisanej prawem formie.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29489 )
Array ( [docId] => 29489 )