Kiedy i jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Istotą ubezwłasnowolnienia jest pomoc i opieka osobom, które nie są w stanie wystarczająco się o siebie zatroszczyć. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu nadużywania alkoholu bądź uzależnienia od narkotyków, gdy czynniki te wpływają na postępowanie danej osoby w taki sposób, że je znacznie ograniczają bądź nawet wyłączają.

 

Ubezwłasnowolnienie, z prawnego punktu widzenia, oznacza całkowite bądź częściowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Podstawą ubezwłasnowolnienia jest tylko i wyłącznie dobro osoby, której wniosek dotyczy.

Osobami uprawnionymi, które mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie, są: małżonek osoby, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy, jej krewni w linii prostej (czyli zstępni, tj. dzieci, wnuki, oraz wstępni, tj. rodzice, dziadkowie) oraz rodzeństwo, a także przedstawiciel ustawowy. Jeżeli osoba, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy ma przedstawiciela ustawowego, wówczas krewni tej osoby z wnioskiem powyższym wystąpić już nie mogą.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ubezwłasnowolnienie jest sąd okręgowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Sąd wydając postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, określa czy jest ono częściowe, czy całkowite.

Ubezwłasnowolnienie nie jest definitywne. Prawo przewiduje możliwość jego uchylenia w momencie, gdy ustaną przesłanki dla których zostało orzeczone. Możliwa jest także zmiana z ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Z wnioskiem o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia może wystąpić także ubezwłasnowolniony. Natomiast, sąd z urzędu może podjąć czynności zmierzające do uchylenia ubezwłasnowolnienia.

 

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29487 )
Array ( [docId] => 29487 )

Array ( [docId] => 29487 )