Co to jest Niebieska Karta

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 27-06-2012 r.

Przemoc w rodzinie, choć stanowi problem bardzo poważny i niestety bardzo częsty, nadal jest traktowana jak temat tabu, o którym się nie mówi. Osoby pokrzywdzone skrupulatnie ukrywają swój dramat, a przecież nie one powinny się wstydzić tylko ich oprawcy.

 

W celu przeciwdziałania przemocy domowej Policja oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosują procedurę mającą na celu ochronę osób, które stały się ofiarami przemocy rodzinnej. Przez przemoc, poza atakami fizycznymi, rozumie się także zastraszanie, poniżanie, upokarzanie, wulgarne słownictwo, zmuszanie do stosunków seksualnych, finansowe uzależnienie od partnera, który nie pozwala na podjęcie pracy lub odmawia zaspokojenia podstawowych potrzeb (np.: jedzenie) ofierze.

Procedura objęcia ochroną, przez wskazane powyżej instytucje, polega na wypełnieniu specjalnego formularza, tzw. Niebieskiej Karty. Każde zgłoszenie o zaistnieniu przemocy domowej powinno być zwieńczone wypełnieniem Niebieskiej Karty.

Niebieska Karta nie jest dokumentem bardzo skomplikowanym pod względem formalnym, podaje się w niej tylko imię i nazwisko osoby zgłaszającej zajście, jej adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia i dane kontaktowe oraz stosunek pokrewieństwa ze sprawcą. Musi się w niej także znaleźć krótki opis całego zdarzenia. Jeśli przedstawiona sytuacja powtarzała się już kilkakrotnie też należy o tym napisać. Wypełnioną Kartę należy podpisać.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Istotne jest, że samo wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta jest dokumentem, który może później stanowić ważny dowód w sprawie karnej, ale aby przeciwko sprawcy wszczęto postępowanie, należy dokonać jeszcze jednej czynności, którą jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Wypełnienie Niebieskiej Karty powoduje, że sytuacja osoby pokrzywdzonej znajdzie się pod nadzorem Policji lub pracownika socjalnego.

 

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29491 )
Array ( [docId] => 29491 )