Gdzie może szukać pomocy bite dziecko

Data: 28-08-2012 r.

Dziecko ma prawo samo złożyć zawiadomienie o stosowaniu wobec niego przemocy. W przypadku gdy dziecko jest bite pracownik społeczny jest zobowiązany do natychmiastowego odizolowania go od sprawcy przemocy w rodzinie.

Złożenie przez dziecko zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy w rodzinie

Dziecko ma prawo samo złożyć do policji lub w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przemocy w rodzinie. Dobrze jest jednak, aby w złożeniu przez dziecko zawiadomienia pomogła osoba dorosła, której ono ufa. Może to być na przykład rodzic także pokrzywdzony przemocą w rodzinie.

Przesłuchanie dziecka – ofiary przemocy odbywa się z udziałem psychologa, w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach, które są dziecku przyjazne i nie wywołują u niego niepokoju czy dodatkowego stresu. Zwykle, aby nie narażać dziecka na stres w takiej sytuacji przesłuchanie odbywa się raz, może być ono jednak ponowione.

Odizolowanie dziecka od sprawcy przemocy w rodzinie

W przypadku gdy dziecko jest bite, podstawowym jego prawem jest natychmiastowe odizolowanie go od sprawcy przemocy w rodzinie. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je:

  • u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,
  • w rodzinie zastępczej lub
  • w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Decyzje o odebraniu dziecka z rodziny w razie zagrożenia jego życia i zdrowia pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką.

Ponadto pracownik socjalny ma obowiązek najpóźniej w ciągu 24 godzin powiadomić sąd rodzinny o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu rodzinnego na odebranie dziecka.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29494 )
Array ( [docId] => 29494 )