Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie

Data: 28-08-2012 r.

Przepisy zapewniają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie szereg praw, m.in. prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, do żądania wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

 

Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie oraz dzieci, które są pod opieką tej osoby mają prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, bez skierowania i bez względu na dochód przez okres trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

Ofiara przemocy rodzinie ma też prawo między innymi do:

  • ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  • uzyskania natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania dla niej niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
  • terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz ukierunkowanej na nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  • zapewnienia dostępu do pomocy medycznej,
  • zapewnienia warunków bytowych w postaci: całodobowego pobytu, miejsca do spania, miejsca do nauki dla dzieci, wyżywienia, dostępu do kuchni, środków czystości, ubrań.

Osoba, dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo żądać wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie specjalnego formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych (np. przez policję) lub zawodowych (np. pracownika ośrodka pomocy społecznej), podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie powoduje, że wspólne zamieszkiwanie z taką osobą jest szczególnie uciążliwe, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie ma także prawo domagania się od policji i prokuratury wszczęcia postępowania przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie i izolacji sprawcy od ofiar przemocy w rodzinie. W postępowaniu prowadzonym przez policję i prokuraturę ofiara przemocy ma prawa osoby pokrzywdzonej, może zatem składać wnioski dowodowe (może np. złożyć wniosek o przesłuchanie danej osoby jako świadka), ma dostęp do akt sprawy, ma prawo zaskarżania wydanych orzeczeń.

Aneta Mościcka

Zobacz tażke:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29492 )
Array ( [docId] => 29492 )