Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 23-05-2012 r.

Obecnie coraz więcej par decyduje się na dziecko przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak nie wszystkie ciąże są planowane, więc warto w tym miejscu przybliżyć, jak ustawodawca uregulował kwestię pochodzenia dziecka, które urodziło się w nieformalnym związku.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym oraz nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszy dniu przed urodzeniem się dziecka. Przyjęcie takiego domniemania ma bardzo istotne znaczenie w trakcie ustalenia ojcostwa, którego dochodzi się przed sądem.

Jednakże, jak większość domniemań, i to może zostać obalone. Podstawą do obalenia domniemania pochodzenia dziecka jest okoliczność, że matka w tym samym okresie obcowała także z innym mężczyzną i ojcostwo tego właśnie mężczyzny można uznać za bardziej prawdopodobne.

Uregulowanie kodeksu nie spotkało się jednak z aprobatą doktryny i zarzucono mu m.in. anachroniczność, gdyż w dobie powszechnych już badań DNA, nadal o pochodzeniu dziecka rozstrzyga się na podstawie prawdopodobieństwa. Kolejnym zarzutem wobec omawianego stanowiska ustawodawcy jest nierówność stron procesowych, która przejawia się w tym, że ciężar dowodu, a więc udowodnienie przeciwnego stanowiska, spoczywa na pozwanym, tak samo jak koszty procesu związane z ustaleniem ojcostwa.

 

Ponadto, w praktyce sądów daje się zauważyć stanowisko, że w sprawach o pochodzenie dziecka nie są możliwe przekształcenia podmiotowe (np. zmiana osoby pozwanego), więc inny mężczyzna, który także obcował z matką dziecka w okresie kiedy ta zaszła w ciążę, będzie występował w sprawie tylko jako świadek i nie mogą być zastosowane wobec niego żadne środki przymusu, aby poddał się badaniom DNA.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29517 )
Array ( [docId] => 29517 )