O czym może zdecydować sąd, kiedy rodzic zaniedbuje dziecko

Data: 05-09-2012 r.

Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Jeżeli rodzic lub rodzice zaniedbują dziecko, sąd może ich pozbawić władzy rodzicielskiej lub też wydać inne zarządzenia, mające na celu ochronę dobra dziecka.

Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Jeżeli rodzic lub rodzice zaniedbują dziecko, sąd może pozbawić ich władzy rodzicielskiej. Przesłankami pozbawienia władzy rodzicielskiej jest m.in. nadużywanie przez rodziców tej władzy oraz rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić także wtedy, gdy rodzice w sposób trwały nie interesują się dzieckiem.

W razie gdy przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej ustanie, sąd rodzinny może ją przywrócić.

Sąd rodzinny dysponuje także innymi środkami w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone. W takim wypadku sąd rodzinny może m.in.:

  • skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną,
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
  • zarządzić umieszczenie małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29524 )
Array ( [docId] => 29524 )