Granice stosowania kar cielesnych wobec dziecka

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 01-06-2012 r.

W obecnych czasach, gdy przemoc w rodzinie jest problemem bardzo powszechnym, coraz większy nacisk kładzie się na wychowanie dzieci bez stosowania represji fizycznych. Stanowisko w tym względzie zajął także polski ustawodawca.

Zgodnie z art. 96(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim nie mogą stosować jakichkolwiek kar cielesnych. Takie uregulowanie jest zgodne z prawodawstwem międzynarodowym, oraz wiedzą psychologiczną w tym zakresie. Jakie, wobec powyższego, konsekwencje mogą ponieść rodzice lub opiekunowie za nieprzestrzeganie tego zakazu?

Oczywiście nie istnieją sztywne reguły, które jednoznacznie określą jakie, w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie, sankcje należy zastosować wobec opiekunów. Jest to zależne od rodzaju i intensywności naruszeń, skutków jakie ze sobą niosą oraz okoliczności konkretnej sprawy. Mając powyższe na względzie, na gruncie prawa rodzinnego, może to być:

  • ograniczenie władzy rodzicielskiej, jeżeli sąd ponadto stwierdzi, że z naruszeniem łączy się zagrożenie dla dobra dziecka,
  • pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, o ile zostaną spełnione ku temu przesłanki z art. 110 i 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • ograniczenie, zakaz lub zmiana kontaktów z dzieckiem.

 

Należy także pamiętać, że poza odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa rodzinnego, możliwe jest również pociągnięcie do odpowiedzialności na gruncie przepisów prawa karnego za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dzieckiem oraz może powstać odpowiedzialność cywilna po stronie naruszyciela, gdyż nietykalność cielesna jest jednym z dóbr osobistych, uregulowanym w Kodeksie cywilnym. Stosowanie kar cielesnych może także skutkować konsekwencjami przewidzianymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29520 )
Array ( [docId] => 29520 )