Nazwisko dziecka

Data: 11-04-2012 r.

O tym, jakie nazwisko będzie nosić dziecko decydują określone zasady. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko pochodzi od rodziców biologicznych, a także o dziecko, które zostało uznane oraz gdy ojciec dziecka nie jest jego biologicznym ojcem.

Jeżeli istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, nosi wówczas nazwisko, które jest nazwiskiem rodziców, a jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska - dziecko nosi nazwisko, które małżonkowie wskażą w oświadczeniu. Oświadczenie to musi być zgodne. Oświadczenie w sprawie nazwiska dziecka składa się razem z oświadczeniem o nazwiskach, które będę nosić małżonkowie. Jeżeli takiego oświadczenia nie złożono, dziecko nosi nazwisko, które składa się z nazwiska matki i nazwiska ojca.

Rodzice dziecka mogą też złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenie o zmianie wskazanego wcześniej nazwiska dziecka. Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko lat 13, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebna jego zgoda.

W przypadku uznania dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, które jest składane jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Pozostałe zasady dotyczące nazwiska dziecka są podobne jak w przypadku dziecka, będącego mężem matki.

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez sąd, sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo.

 

Jeżeli nie ustalono ojcostwa dziecka nosi ono nazwisko matki. Jeżeli nie są znani oboje rodzice dziecka, wówczas nazwisko temu dziecku nadaje sąd rodzinny.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, nosi ono nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko to nosi nazwisko swojego ojca. Wskazane wyżej zasady stosuje się też, jeżeli ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Zasadą jest, że nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Aneta Mościcka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29515 )
Array ( [docId] => 29515 )

Array ( [docId] => 29515 )