Amortyzacja samochodu małżonków także w odrębnie prowadzonych firmach

Kategoria: Amortyzacja
Data: 07-12-2012 r.

Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami samochodu mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej w oddzielnie prowadzonych przedsiębiorstwach.

Nabyte samochody, czyli środki transportu podlegają amortyzacji gdy są:

 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok oraz
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Nie ma tutaj znaczenia, czy nabyte środki transportu są wyłączną własnością podatnika, czy też stanową współwłasność.

Przykład

Małżonkowie ze wspólnego majątku zakupili samochód – jako współwłaściciele samochodu będą go wykorzystywać w odrębnie prowadzonych firmach. Zgodnie z ustawą o PIT mogą wprowadzić go do ewidencji środków trwałych w prowadzonych oddzielnie przedsiębiorstwach. Jest zatem możliwa amortyzacja współwłasności samochodu.

Wartością początkową nabytego środka jest cena nabycia

Cena nabycia, czyli kwota wynikająca np. z umowy sprzedaży, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, stanowi wartość początkową nabytego środka trwałego.

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego u każdego z małżonków

Organy podatkowe przyjmują stanowisko, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie., że udział każdego z małżonków wynosi 50% (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 października 2007 r., sygn. ILPB1/415-13/07-3/AP).

Podstawa prawna:

 • art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012, poz. 361) - updof.

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31576 )
Array ( [docId] => 31576 )

Array ( [docId] => 31576 )