MSR 16: odpisy amortyzacyjne od środków używanych sezonowo

Kategoria: Amortyzacja
Data: 31-07-2013 r.

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe nie wyróżnia w żaden specjalny sposób środków trwałych, które służą działalności prowadzonej sezonowo. Według MSR 16, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych sezonowo dokonuje się przez cały rok, tj. także w miesiącach, kiedy takie środki trwałe nie są używane.

MSR 16 amortyzację definiuje jako rozłożenie wartości podlegającej amortyzacji na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów. Za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych najczęściej uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów, pomniejszoną o ewentualną wartość końcową. Zgodnie z MSR 16, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych sezonowo dokonuje się przez cały rok.

Należy jednak pamiętać, że takie postępowanie będzie właściwe tylko w sytuacji, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych wyliczona została na podstawie metody amortyzacji naturalnej, tj. opartej na faktycznym użytkowaniu. W sytuacji natomiast gdy wartość odpisów amortyzacyjnych wyliczona została na podstawie metody liniowej, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez cały rok (bez ich zmniejszania), a więc także w okresie, w którym środki trwałe nie są wykorzystywane.

Jeśli spółka produkująca przetwory owocowo-warzywne posiada maszynę do zamrażania owoców leśnych, która jest użytkowana od maja do października i wybrano metodę amortyzacji naturalnej opierającą się na ilości zamrożonych owoców i jednostka zaprzestaje naliczania amortyzacji w miesiącach poza sezonem, to takie działanie jest niewłaściwe.

Postępowanie spółki jest błędne, ponieważ § 55 MSR 16 wskazuje, że „zgodnie z zasadą amortyzacji opartą na faktycznym użytkowaniu koszt amortyzacji może być zerowy, gdy składnik aktywów nie jest w danym momencie wykorzystywany w procesie produkcyjnym”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31584 )
Array ( [docId] => 31584 )