Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać mały podatnik

Kategoria: Amortyzacja
Data: 20-11-2012 r.

Z jednorazowej amortyzacji środków trwałych mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy. Ekspresowa amortyzacja może być zastosowana do określonych grup środków trwałych.

Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi sklep spożywczy. Kupił krajalnicę do chleba o wartości netto 4.000 zł, regał sklepowy o wartości 5.000 zł oraz zestaw do monitoringu, którego koszt wraz z montażem wyniósł 11.000 zł netto. Czy w takiej sytuacji podatnik może zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

Jeżeli podatnik spełnia warunki uznania go za małego podatnika, może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Wyjaśnijmy, że z szybkiej amortyzacji, polegającej na możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro mogą korzystać dwie grupy podatników:

  • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność;
  • mali podatnicy czyli firmy, której przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2012 r. jest to kwota 5.324.000 zł. W 2013 r. wyniesie 4.922.000 zł.

 

Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Amortyzacja jednorazowa jest więc możliwa do zastosowania wobec następujących grup środków trwałych:

  • Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne;
  • Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;
  • Grupa 6 - Urządzenia techniczne;
  • Grupa 7 - Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych);
  • Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

W 2013 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie w przeliczeniu 205.000 zł. Obecnie, w 2012 r. jest to 222.000 zł.

Podstawa prawna:

- art. 22a i nast. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

Autor: Rafał Styczyński

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31575 )
Array ( [docId] => 31575 )