Czy faktura od firmy rekrutującej pracowników jest kosztem

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Znalezienie dobrego pracownika wymaga niejednokrotnie wynajęcia specjalistycznej firmy zewnętrznej. Proces rekrutacyjny nie zawsze kończy się sukcesem, jednak bez względu na to firmy wystawiają faktury za swoje usług. Czy faktura taka może stanowić koszt?

Za koszt podatkowy może zostać uznany każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie można zaliczyć do kosztów wydatków wprost wyłączonych z katalogu kosztów. Takie wyłączenie nie ma miejsca w tym przypadku. Wydatki na rekrutację mogą być kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem wykazania celowości ich poniesienia w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rekrutacją pracowników. W piśmie z 16 lipca 2007 r., nr 1472/ROP1/423217/07/KUKM, możemy przeczytać:

„(…) Proces rekrutacji ma na celu wyboru najlepiej wykwalifikowanych osób do pracy na danym stanowisku spośród wszystkich kandydatów. Tworzenie nowych miejsc pracy przez Spółkę ma na celu osiągnięcie nowych, wyższych przychodów. Zdaniem tutejszego organu podatkowego istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami poniesionymi w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, w których zawierają się wydatki związane z procesem rekrutacji pracowników a przychodem Spółki.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę fakt, iż wydatki poniesione na proces pozyskiwania pracowników odpowiadają kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 updop a treść przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłącza przedmiotowych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, będą one stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Zauważyć należy, że poniesienie przez Spółkę kosztu powinno być właściwie udokumentowane. Stosownie bowiem do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepis ten, w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oznacza, że dowody księgowe zgodne ze stanem faktycznym, prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych mogą być uznane za bezpośrednie dowody m.in. poniesienia wydatków zaliczonych w ciężar kosztów uzyskania przychodów (…)”.

Ponadto wydatki związane z rekrutacją pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną oni zatrudnieni w firmie, wydatki mogą stanowić koszt firmy - tak orzekł WSA w Warszawie (III SA/Wa 999/07 i 1004/07). Sąd uznał, że jeśli spółka ponosi wydatki na rekrutację pracowników i otrzymują oni wynagrodzenie za wzięcie w niej udziału, to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli rekrutowani nie podpisywali w rezultacie umowy o pracę.

Organy podatkowe twierdziły, że spółka może zaliczyć wydatki na rekrutację jedynie w przypadku, gdy pracownicy podpisywali umowy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31601 )
Array ( [docId] => 31601 )

Array ( [docId] => 31601 )