Czy faktura od firmy rekrutującej pracowników jest kosztem

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Znalezienie dobrego pracownika wymaga niejednokrotnie wynajęcia specjalistycznej firmy zewnętrznej. Proces rekrutacyjny nie zawsze kończy się sukcesem, jednak bez względu na to firmy wystawiają faktury za swoje usług. Czy faktura taka może stanowić koszt?

Za koszt podatkowy może zostać uznany każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie można zaliczyć do kosztów wydatków wprost wyłączonych z katalogu kosztów. Takie wyłączenie nie ma miejsca w tym przypadku. Wydatki na rekrutację mogą być kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem wykazania celowości ich poniesienia w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rekrutacją pracowników. W piśmie z 16 lipca 2007 r., nr 1472/ROP1/423217/07/KUKM, możemy przeczytać:

„(…) Proces rekrutacji ma na celu wyboru najlepiej wykwalifikowanych osób do pracy na danym stanowisku spośród wszystkich kandydatów. Tworzenie nowych miejsc pracy przez Spółkę ma na celu osiągnięcie nowych, wyższych przychodów. Zdaniem tutejszego organu podatkowego istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami poniesionymi w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, w których zawierają się wydatki związane z procesem rekrutacji pracowników a przychodem Spółki.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę fakt, iż wydatki poniesione na proces pozyskiwania pracowników odpowiadają kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 updop a treść przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłącza przedmiotowych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, będą one stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Zauważyć należy, że poniesienie przez Spółkę kosztu powinno być właściwie udokumentowane. Stosownie bowiem do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepis ten, w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oznacza, że dowody księgowe zgodne ze stanem faktycznym, prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych mogą być uznane za bezpośrednie dowody m.in. poniesienia wydatków zaliczonych w ciężar kosztów uzyskania przychodów (…)”.

Ponadto wydatki związane z rekrutacją pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną oni zatrudnieni w firmie, wydatki mogą stanowić koszt firmy - tak orzekł WSA w Warszawie (III SA/Wa 999/07 i 1004/07). Sąd uznał, że jeśli spółka ponosi wydatki na rekrutację pracowników i otrzymują oni wynagrodzenie za wzięcie w niej udziału, to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli rekrutowani nie podpisywali w rezultacie umowy o pracę.

Organy podatkowe twierdziły, że spółka może zaliczyć wydatki na rekrutację jedynie w przypadku, gdy pracownicy podpisywali umowy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31601 )
Array ( [docId] => 31601 )

Array ( [docId] => 31601 )