Jak rozliczać wydatki na Wielkanoc

Autor: Mariusz Olech
Data: 03-04-2019 r.

Sprawdź, jak rozliczyć wydatki poniesione na firmowe jajeczko czy też wręczanie prezentów świątecznych pracownikom.

O tym, jak rozliczać do celów PIT wydatki poniesione na zakup paczek, decyduje m.in. źródło, z jakiego pracodawca sfinansował wydatki.

Źródła finansowania

Jeżeli zakup paczek został pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to poniesionych z tego tytułu wydatków nie wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem dla przedsiębiorcy mogą być bowiem jedynie odpisy na ten fundusz, a nie sfinansowane z niego wydatki.

Jeżeli źródłem finansowania były środki obrotowe firmy, to nie ma przeszkód, aby pracodawca potrącił w takich kosztach koszty zakupu bądź przygotowania paczek.

 

Warto przy tym pamiętać, aby wydatki miały związek z przychodami osiąganymi przez podatnika, względnie zostały poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.


Skutki dla pracowników

 

Przy spełnieniu określonych warunków paczki wielkanocne dla pracowników będą zwolnione z PIT. Pozwala na to przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Określone w nim zwolnienie przysługuje, pod warunkiem że:

  • paczki zostały w całości sfinansowane przez pracodawcę ze środków ZFŚS oraz
  • wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS (lub funduszy związków zawodowych) nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 1.000 zł.

Natomiast jeżeli zakup paczek (materiałów do paczek) został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, to wartość tego świadczenia nie będzie korzystać ze zwolnienia od PIT. Trzeba ją więc będzie doliczyć do pozostałych przychodów pracownika w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Odliczenie VAT od paczek

Jeżeli przedsiębiorca przekazuje swoim pracownikom albo ich dzieciom np. paczki świąteczne, których zakup został sfinansowany z ZFŚS, to nie ma prawa do odliczenia naliczonego VAT od ich zakupu (tak samo jak z faktur zakupowych dotyczących artykułów, z których później zostały przygotowane takie paczki).

Inaczej będzie w sytuacji, gdy zakup np. paczek świątecznych został sfinansowany ze środków obrotowych przedsiębiorcy, a pracownicy, którzy je otrzymali, są przez niego zatrudnieni w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT. W takim przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tego tytułu.

Spotkanie świąteczne w firmie

Organizując spotkanie świąteczne ze środków obrotowych pracodawcy, można jako główny cel wskazać integrację i wzmocnienie więzi pracownik – firma. Wtedy pracownik nie uzyska przychodu do opodatkowania i na pracodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Przykład:

Wydatki na świąteczne jajeczko

Firma X zakupiła ze środków obrotowych usługę organizacji spotkania wielkanocnego za 6.000 zł + 8% VAT.

Zaksięguje te koszty następująco:

  1. Faktura za usługę gastronomiczną 6.480 zł

Wn „Rozliczenie zakupu” 6.480 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6.480 zł.


2. Ujęcie kwoty brutto (VAT nie można odliczyć)
Wn „Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników” 6.000 zł.
Wn „Podatki i opłaty” 480 zł.
Ma „Rozliczenie zakupu” 6.480 zł.

Przedsiębiorstwo, które prowadzi PKPiR, taki koszt ujmie w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” pod datą wystawienia faktury przez restaurację.

 

 

 

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40995 )
Array ( [docId] => 40995 )