Nieodpłatne przekazanie wyposażenia do biura – sprawdź księgowania

Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 03-04-2019 r.

Spółka z o.o. otrzymała nieodpłatnie od urzędu gminy zlikwidowane, używane niskocenne wyposażenie biura: biurka, krzesła, stoły, regały - podana jest cena ewidencyjna zlikwidowanych mebli. Jak w spółce zaksięgować otrzymane nieodpłatnie wyposażenie?

 

 

Do celów bilansowych nieodpłatnie otrzymany środek trwały należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Ewidencja rachunkowa

Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego można  ująć w księgach rachunkowych następująco:

1. Otrzymanie środka trwałego

  • Wn „Środki trwałe”
  • Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

2. Rozliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych środka trwałego

  • Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
  • Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego przyjęcia są środki trwałe lub środki trwałe w budowie, to powinny one być ujęte i rozliczone w księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). W takiej sytuacji do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych lub środków trwałych w budowie.

Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Przychód podatnika

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT  przychodem podatnika jest m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, a tym samym wartość uzyskanego z tego tytułu przychodu, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Za wartość początkową środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przyjmuje się wartość rynkową z dnia otrzymania, chyba że umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Jeżeli w umowie o nieodpłatnym przekazaniu nie została określona wartość przekazanego spółce środka trwałego, to wówczas wartość przychodu odpowiadać będzie jego wartości.

 

Grzegorz Magdziarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40996 )
Array ( [docId] => 40996 )