Czy mandat zaliczany jest do kosztów przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Pracodawcy bardzo często rekompensują swoim pracownikom mandaty, które dostali w trakcie wykonywania zadań służbowych. Kwoty tych mandatów zazwyczaj są znaczne, dlatego powstaje pytanie czy mogą one stanowić koszt dla pracodawców?

Wydatek przedsiębiorcy może zostać uznany za koszt podatkowy, jeżeli został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródeł oraz nie został wymieniony w tzw. katalogu wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszt podatkowy. Wydatek na zapłatę mandatu nie został wprost wymieniony we wskazanym katalogu, jednak trudno znaleźć jakikolwiek związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem na opłacenie mandatu a możliwym do osiągnięcia przychodem czy jego zabezpieczeniem.

Dlatego też organy podatkowe konsekwentnie możliwości ich zaliczenia w koszty uzyskania przychodu czego przykładem może być postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 18 lipca 2005 r., nr PUS.I/423/37/05, w którym możemy przeczytać:

„(…) Wydatki na pokrycie zapłaconych w czasie odbywania podróży służbowych przez pracownika spółki mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie pozostają w żadnym związku przyczynowym z konkretnym przychodem podatnika. Wobec powyższego, w świetle wskazanego przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, wydatki na zwrot zapłaconych w czasie odbywania podróży służbowych przez pracownika spółki mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (...)”.

Nałożony mandat za nieprawidłowe parkowanie obciąża pracownika i z jego majątku byłby egzekwowany. Jeżeli Państwo podejmą decyzję o zapłacie mandatu, spowoduje to powstanie u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu. Przychód z tego tytułu należy doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy, a obliczone składki ZUS oraz zaliczkę na podatek należy potrącić z wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31597 )
Array ( [docId] => 31597 )

Array ( [docId] => 31597 )